Stig Björne: Låg inflation

Inflationen är fortsatt extremt låg i den svenska ekonomin. Under maj månad 2014 minskade inflationstakten från oförändrad i april till minus 0,2 procent i maj. Inflationstakten ( förändringen av KPI under de senaste tolv månaderna), var alltså minus 0,2 procent i maj.

Stig Björne

Det som påverkade inflationen (eller i detta fall deflationen) mest under maj månad var minskade räntekostnader (-5,6 procent sedan maj 2013), som påverkade nedåt med 0,3 procentenheter, medan höjda hyror (+1,7 procent) påverkade uppåt med 0,2 procentenheter. KPIF som är inflationstakten med hänsyn tagen till räntesatsförändringar (KPI med fast ränta) var 0,4 procent i maj 2014, vilket var en nedgång från april då den var 0,5 procent. Från april 2014 till maj 2014 steg KPIF med 0,1 procent. Under samma period förra året ökade KPIF med 0,2 procent. Det är alltså till stor del sjunkande räntor som gör att inflationen är så pass extremt låg.

På kort sikt

Se man till den senaste månaden så steg KPI med 0,1 procent från april 2014 till maj 2014. Motsvarande KPIF var 0,4 procent i maj. Prishöjningar på livsmedel (+0,5 procent sedan föregående månad), el (+2,3 procent), paketresor (+4,6 procent) och logi (+7,5 procent) bidrog uppåt med 0,1 procentenhet vardera, medan lägre priser på utrikes flygresor (-22,5 procent) bidrog nedåt med 0,2 procentenheter.

KPI för maj 2014 var 314,05 (1980=100)

 

Vägningstal

Bidrag i procentenheter till konsumentprisernas förändring sedan

Förändring i procent sedan

 

2014

april
2014

maj
2013

april
2014

maj
2013

Livsmedel och alkoholfria drycker

133,0

0,1

‑0,1

0,5

‑0,4

Alkoholhaltiga drycker och tobak

39,0

0,0

0,1

‑0,1

1,5

Kläder och skor

52,0

0,0

0,1

‑0,7

1,0

Boende

264,0

0,1

‑0,1

0,3

‑0,3

Inventarier och hushållsvaror

53,0

0,0

‑0,1

0,1

‑1,6

Hälso- och sjukvård

35,0

0,0

0,0

0,0

0,4

Transport

138,0

‑0,2

0,0

‑1,4

‑0,2

Post och telekommunikationer

35,0

0,0

‑0,1

‑0,3

‑2,8

Rekreation och kultur

120,0

0,1

‑0,1

0,5

‑0,6

Utbildning

4,0

0,0

0,0

0,0

2,3

Restauranger och logi

64,0

0,1

0,1

1,1

0,9

Diverse varor och tjänster

63,0

0,0

0,1

0,0

1,2

KPI totalt

1 000,0

0,1

‑0,2

0,1

‑0,2

HIKP är ett index som man mäter inflationen mellan EU-länderna (det skiljer sig från KPI). Detta index visar att inflationen i Sverige var 0,1 procent i maj med inflationstakten för EU var 0,8 procent och 0,7 procent för EMU-länderna vilket är en ökning.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.