Ekonomistyrningsverket: Budgetunderskott under 2014

Enligt Ekonomistyrningsverket (ESV) så blir det ett förhållandevis stort underskott i de offentliga finanserna under 2014. Underskottet väntas uppgå till knappt 90 miljarder kronor eller vilket … [Read more...]

Ekonomistyrningsverket: Det blir underskott 2014

Enligt Ekonomistyrningsverket (ESV) kommer det att bli ett relativt stort underskott i statens finanser under 2014. Enligt ESV beror underskottet bland annat på de skattesänkningar som genomförts. … [Read more...]