Gränsundersökning IBIS om inkommande turism

Tillväxtverkets undersökning IBIS 2011 handlar om turismen som kommer till Sverige. Undersökningen genomförs av myndigheten som kontinuerligt samlar information om inkommande besökare i … [Read more...]