Stig Björne: Nedåt för industrikonjunkturen

Swedbank och Sveriges Inköps- och logistikförbund har presenterat sin senaste konjunkturmätare i form av sitt inköpschefsindex (PMI). Indexet visar på sjunkande tal från 55,5 i april till 54,1 i maj. … [Read more...]