Konjunkturbarometern

Konjunkturinstitutets senaste konjunkturbarometer visar att det ljusnar för den svenska ekonomin men att det tar tid och detta i huvudsak beroende på att den svenska exporten utvecklas svagt. … [Read more...]

Konjunkturbarometern – Långsam återhämtning inleds

Under det första kvartalet var den ekonomiska tillväxten i Sverige relativt hög. Men än så länge räcker varken omvärldens eller inhemsk efterfrågan för att dra Sverige ur lågkonjunkturen. … [Read more...]

Stig Björne om konjunkturen i Stockholm

Sammantaget tycks Handelskammarens konjunkturrapport peka på att Stockholm går rätt så bra. Det är absolut inte kristongångar totalt sett även om man ser en viss avmattning. I Stockholms län mattas … [Read more...]