Konjunkturbarometern

Konjunkturinstitutets senaste konjunkturbarometer visar att det ljusnar för den svenska ekonomin men att det tar tid och detta i huvudsak beroende på att den svenska exporten utvecklas svagt. … [Read more...]