Stig Björne om produktutvecklingsprogrammet

Tillväxtverket driver sedan 2005 produktutvecklingsprogrammet som handlar om produktutveckling av varor och tjänster i små företag. Utvecklingsprogrammet omfattar 450 miljoner kr och runt 2 000 … [Read more...]