Stig Björne: Svensk BNP fortsatt hyggligt stark

Statistisk Centralbyrån (SCB) redovisar kvartalsvisa siffror för utvecklingen av den svenska bruttonationalprodukten. För årets andra kvartal visar den första preliminära sammanställningen av … [Read more...]