Riksbanken: Sämre tider att vänta

Riksbanken publicerade häromdagen protokollet från direktionsmötet i mitten av december när man beslutade att sänka styrräntan. Riksbanken hade nu ny information sedan det penningpolitiska mötet i … [Read more...]