Stockholmsbörsen 2007-2011

Stockholmsbörsen – de senaste fem åren – toppade under hösten år 2007 på runt 420. Sedan gick utvecklingen långsamt nedåt för att störtdyka under hösten 2008 ned till ca 200. Alltså mer än en … [Read more...]