Om prognoser

Om prognoser

Stockholmsbörsen har nu gått uppåt flera dagar i rad och öppnar runt noll idag troligen. Idag blir det nog lite plus eller lite minus utan några stora svängningar?

De stora börsfallet har börjat slå igenom i många ekonomiska bedömningar och även i den reala statistiken – om än i mindre omfattning. Regeringens budgetprognos är försiktig och alla andras också. Royal Bank of Scotland menar att det blir ännu värre innan det blir bättre. Givet att inga problem är lösta ännu så är det väl högst troligt. Då lär väl börsen gå ned ytterligare, den bottennivå som har utkristalliserats hittills är betydligt högre än tidigare bottnar.

Från DN om prognoser så sent som i våras.

http://www.dn.se/ekonomi/experterna-regeringen-tecknar-en-ljus-bild

/Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.