Börsåret 2012

Stig Björne om Börsen

Stig Björne, 200 × 265

Så har då börsåret 2012 kommit igång på allvar trenden hittills har varit uppåt och på endast två veckor har börsen gått upp mer än fyra procent. Den stora frågan är åt vilket håll det kommer att peka när året är slut och vägen dit. Det tenderar ju att svänga ganska rejält – både på väg upp och på väg ned.

Konjunkturtecknen i Sverige pekar ju nedåt och i större delar av Europa ser det likadant ut även om Tyskland verkar gå förhållandevis bra. Även från USA har det kommit positiva signaler.

Frågan kring Euron hänger kvar och mycket är oklart ännu. De senaste dagarna har både Spanien och Italien kunnat låna billigare än tidigare när räntorna på deras statspapper har sjunkit. Grekland har det dock fortsatt kämpigt och frågan är om man klarar att leva upp till de krav som ställs för att få ytterligare låneutbetalningar.

Sedan har vi oroligheter mellan USA och Iran, skuldutvecklingen i USA och relationen mellan Obama och den republikanska kongressen, utvecklingen i Kina (fortsätter det att tuffa på) och så vidare. Det är många faktorer som kan påverka börsutvecklingen framåt.

Om börsåret 2012 i DI.se spår Nordeas chefsekonom och Erik Pensers chefsekonom

Svensk ekonomi kommer inte växa alls 2012. Det spår Nordeas chefsekonom Annika Winsth, som fick rätt inför 2011 när hon då gjorde den mest optimistiska spådomen. För optimismen inför 2012 står nu istället Sven-Arne Svensson, chefsekonom på Erik Penser Bank, skriver Dagens industri.

Sven-Arne Svensson har den högsta BNP-siffran av alla professionella prognosmakare för det kommande året, trots att han har dragit ner sin prognos till 1,4 procent från 2,3 procent i augusti.

Eurokrisen kommer att slå hårt mot svensk ekonomi nästa år – det är de båda ekonomerna överens om. När bankerna måste bygga upp sina kapitalbaser kommer det bli svårare för företag att få banklån, vilket i sin tur kommer att hämma företagens investeringar spår Annika Winsth.

”Motvikten är att företagens vinster är så gott som rekordhöga oavsett hur du mäter. Rimligtvis bör det påverka investeringarna positivt”, kontrar Sven-Arne Svensson. Han är också optimistisk när det gäller hushållens förmåga att få fart på den inhemska konsumtionen.

”Nu kommer lönerna att stiga med över 3 procent i årstakt. Samtidigt sjunker inflationstakten. Det betyder att vi får kraftiga reallöneökningar”, säger han till Di. Men Annika Winsth tror att hushållen kommer att vara försiktiga och börja spara mer.

”Det vi tror håller tillbaka konsumtionen är att arbetslösheten börjar stiga”, säger hon till Di.

Och så här tror Carnegie

Världsekonomin kommer inte att trilla ned i recession och börserna kommer att få en positiv utveckling under 2012, spår Carnegie. Men det finns en del om och men.

Generellt menar Carnegie att år 2012 blir ett positivt börsår. En börsuppgång kan dock dröja en bit in på året eftersom både osäkerhet och volatilitet kan förväntas påverka marknaderna under ett antal månader till.

En stimulerande penningpolitik från centralbankerna, samt likviditetsstödjande åtgärder riktade mot banksystemet skapar enligt Carnegie förutsättningar för börsuppgång. Carnegie tror också att världsekonomin kan klara sig undan en recession. För Europa ser det dock lite värre ut.

En förtroendekris där banker inte vågar låna ut pengar mellan varandra, skulle enligt Carnegie kunna leda till en djupare kris än de har räknat med.

Ja, jag vet inte om man blev så mycket klokare av detta. Skuldkrisen är dock långtifrån löst och kopplingen till efterfrågan i de länder som har problem med detta och vinstnivå är inte alldeles enkel att analysera. När rapportsäsongen kommer igång lär det väl ge någon indikation om hur det är ställt med lönsamheten i bolagen och hur det ser ut framåt. Vågar man gå in och tro att kommer att se bra ut?

/Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.