SEB gick bra

SEB kom med sitt resultat för fjärde kvartalet och helårsresultat för 2011. SEB gör en vinst på 3,2 miljarder kronor för det sista kvartalet 2011. Det är något sämre än för ett år sedan, men ändå bättre än vad analytikerna väntat sig.

Som andra bank kom SEB med sitt resultat idag för sista kvartalet och helåret 2011. Först ut var Nordea. Bankens rörelsevinst blev 3,2 miljarder kronor att jämföra med en vinst på nära 4,4 miljarder för sista kvartalet år 2010. SEB träffar prognoserna hos analytikerna mer eller mindre. SME Direkt pekar på ett förväntat resultat bland prognosmakarna uppgick till 3,1 miljarder kronor för vinsten i fjärde kvartalet. Således överträffade banken något.

Minskningen av vinsten beror på flera faktorer. Bankens intäkter har minskat, både vad gäller in- och utlåning samt provisioner från handeln på finansmarknaden.

Vidare finns det kostnader av engångskaraktär som man tagit under det sista kvartalet. Bland annat gäller det avyttringen av kontorsrörelsen i Tyskland och Ukraina. En förlust på cirka en kvarts miljard. Man tar också en förlust vad gäller värdepapper knutna till skuldkrisens Europa. Förlusterna för detta uppgick till 214 miljoner kronor.

Utdelningen till aktieägarna föreslås att den höjs till 1,75 kronor per aktie, en 25-öring högre jämfört med utdelningen för föregående år. Marknaden hade räknat med en utdelning på nästan 2 kronor.

Vad gäller de tidigare omskrivna kreditförlusterna i Baltikum så skriver banken i sin rapport att:  ”Nettoåterföringen av kreditförluster i de baltiska länderna var 1,5 miljarder kronor. Ytterligare återföringar är inte aktuella för närvarande. Dock fortsatte förbättringen av den baltiska kreditkvaliteten även mot slutet av året”. Då börjar uppenbarligen marknaderna att återhämta sig något i Baltikum.

Aktiekursen då? Uppåt gick det. Vid stängning hade kursen gått upp med drygt tre procent och det var någon gång i juli som kursen var så hög senast, runt 47,50 kronor för A-aktien.

/Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.