Tungt för Eniro

Det har länge gått lite småtungt för Eniro. De senaste två åren har aktiekursen gått uruselt. Nedgången för aktien har landat på en nivå på mellan 10 och 20 kronor. I början av 2011 var nivå strax under 30 kronor. Därefter har kursen fallit ned mot dagens nivåer. Sedan i november har dock kursen gått upp från under 10 kronor till dagens kurs runt 15 kronor.

Rapporten för det fjärde kvartalet visar att ebitda-resultat blev 319 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2011 (409). I det resultatet ingår omstruktureringskostnader om 19 miljoner kronor (-22).

Enligt SME Direkts sammanställning av analytikernas förväntningar hade man räknat med ett motsvarande ebitda- resultat på 333 miljoner kronor. Ingen stor skillnad således mellan förväntningarna och utfallet. Eniros resultat före skatt blev 125 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (-65). Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 127 miljoner kronor. Nettoresultatet landade var något bättre än det förväntade, 125 miljoner kronor ( förra året samma kvartal 148) mot 120 miljoner kronor som var förväntat.

Ebitda-marginalen inklusive omstruktureringskostnaderna uppgick till 27,0 procent (27,6). Analytikerna hade väntat sig en ebitda-marginal om 26,5 procent. Eniros ebitda-resultat blev därmed i linje med förväntningarna justerat för strukturkostnaderna.

Eniros försäljning uppgick till 1.194 miljoner kronor för sista kvartalet (1.482). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 1.256 miljoner kronor. Eniros organiska tillväxt uppgick till -16 procent under det kvartalet. Förväntningarna låg här på en organisk tillväxt om -10,6 procent. Inte bra när den organiska tillväxten betyder att affärerna strukturellt minskar. På lång sikt är det riktigt problematiskt.

Bolaget kommer inte att lämna någon utdelning och det var som förväntat.

/Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.