Börsfall på Stockholmsbörsen

Börsfall på Stockholmsbörsen

Idag kom så dagen man undrade när den skulle komma. Ingen vet innan – men många efter – varför en så stor nedgång kommer. Börsdagen den 6:e mars blev årets sämsta hittills. Enligt di.se är orsaken till nedgången Kina och vinsthemtagningar. Det började dåligt i morse. Tisdagen började i moll och sedan fortsatte det ned – i stort sett i källaren. När New York öppnade nedåt spädde det på en nedgång om 2,5 procent (eller något sådant) och det gick brantare nedåt – vid klockan 16.15 hade breda OMXSP-indexet gått ned 3,6 procent. Börsen slutade 17.30 på -3,5 procent. Om man tittar bakåt så är det i november förra året som en nedgång har varit så kraftig. Den första november föll Stockholmsbörsen med 4,5 procent.

”Det som framför allt tynger är att Kina sänkte sitt mål för BNP-tillväxt”, förklarar SEB:s aktiestrateg Mattias Gredmark nedgången. Kina sänkte nyligen sitt tillväxtmål till 7,5 procent i år, efter att målet i många år legat på 8 procent. Beskedet har pressat börserna i Asien de senaste dagarna, och nedgången har nu nått Europa. (vän av ordning kan ju undra om den nyheten har färdats med vanlig post eller något om det tar flera dagar innan det slår igenom?)

Sämst på Stockholmsbörsen gick de konjunkturkänsliga verkstadsbolagen. I övriga Europa ser det något bättre ut bortsett från i Moskva där råvarorna väger tungt – minus 4,3 procent. En annan tung orsak till nedgången är förnyad oro över utvecklingen i Grekland. ”Förhandlingarna mellan grekiska staten och privata långivare lägger också en våt filt över marknaden”, säger Mattias Gredmark.

Tydligen har inte tillräckligt många privata långivare gått med på att skriva ned värdet på sina grekiska statspapper. Når inte landet en överenskommelse med långivarna före torsdag kväll är det senaste räddningspaketet hotat. Vinsthemtagning är en annan orak till nedgången enligt samma källa. Stockholmsbörsen hade före dagens urblåsning varit i en stigande trend sedan mitten på december. Det gör att det finns vinster att plocka hem. ”Man kan konstatera att börsen gått upp rätt kraftigt från i höstas och det gör att känsligheten för negativ information blir större. Det syns på dagens rekyl”, säger Mattias Gredmark.

Banksektorn gick rejält dåligt i hela Europa. I Stockholm tyngde banksektorn rejält. SEB A tappade mest av bankerna i Sverige med en nedgång på 4,7 procent följt av Nordea och Swedbank. Fordonsrelaterade aktier hörde också till förlorarna. Volvo B tappade 5,0 procent och Scania B backade 3,9 procent. Sambandet mellan fordonstillverkarna och bankerna tycks rätt starkt av någon anledning.

De bolag som gick bäst bland de stora är de mer defensiva aktierna (varor som görs av företag som köps även med en Greklandskris och sänkt tillväxttakt i Kina…) Astrazeneca och Swedish Match, ned 0,9 procent respektive 1,3 procent. Getinge B sjönk 2,2 procent.

Nu ska man inte tro att detta är början på en stor nedgång bara så. Det ska nog till lite mer dåliga nyheter – och förväntade vinster – innan det vänder ner på lite längre sikt. Men som sagts tidigare, en uppgång på som mest 13 procent på Stockholmsbörsen i år känns väldigt mycket.

/Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.