Nordic economic outlook

För en period sedan kom SEB med sin Economic Outlook. Den ger en rätt fullmatad bild av den ekonomiska utvecklingen i Sverige, Norden, USA, Euro-länderna med flera. Vidare ger den viss fördjupning in om ett antal olika områden bland annat oljepriset. Mycket läsvärd för att få en övergripande bild av den ekonomiska utvecklingen.

Såhär skriver SEB om oljepriset.

Geopolitiska risker ger fortsatt högt oljepris

På senare tid har den kinesiska ekonomins fortsatta styrka och en stabilisering i många länders industribarometrar bidragit till att stötta oljepriset. Oljepriset har legat kvar på en hög nivå trots vikande konjunktur och prisfall på andra råvaror.

Sedan oktober har Brentpriset pendlat inom ett tiodollarsintervall; 105-115 USD/fat. Växande politiska risker i Mellanöstern och Afrika har också haft stor betydelse. Det gäller inte minst inrikes- och utrikespolitiska spänningar i de tre viktiga produktionsländerna Iran, Irak och Nigeria, men också indirekt genom den eskalerande krisen i Syrien. Tillkommande produktionskapacitet från Irak, Libyen, Brasilien och Nordamerika innebär en potential för fallande oljepris. Men spänningarna i Mellanöstern och Libyen håller tillbaka investeringarna. Därtill kommer att Saudiarabien har motiv att hålla oljepriset över 100 USD/fat. Landet har genomfört finanspolitiska stimulanser för att bl a minska risken för revolutionära rörelser som i exempelvis Egypten, vilket ökar behoven av att hålla oljeintäkterna uppe. Sammanvägt är vår prognos att Brent-priset når i genomsnitt 114 USD/fat i år och stiger något till 120 USD/fat 2013.

Riskerna för ett högre oljepris är främst kopplat till hotet om att motsättningarna kring Irans nukleära program eskalerar ytterligare. En total blockering av oljetransporter i strategiskt viktiga Hormuz-sundet skulle sannolikt resultera i att oljepriset stiger över tidigare historiska toppnoteringar runt 150 USD/fat. Så mycket som en femtedel av världens olja skeppas ut från Hormuz-sundet. Iran är därtill en viktig oljeproducent och står för 4-5 procent av den globala produktionen. Turkiet är det land som är mest beroende av iransk olja med en importandel på ca 50 procent, medan länder som Kina, Indien, Japan, Sydkorea, Italien och Spanien har en andel runt 10 till 15 procent. Läget är för närvarnade särskilt känsligt eftersom de globala oljelagren är relativt små efter förra årets neddragningar.

BNP-tillväxten framåt ser som bekant lite skralare ut. 2012 bedöms BNP i Norden växa i genomsnitt med o,9 procent och 1,8 procent 2012.

 

BNP-tillväxt i Norden och Baltikum

Som synes fortsätter underskotten i statsfinanserna. De bedöms minska något men är fortsatt stora.

Budgetsaldo etc

Inflationen bedöms minska generellt.

KPI-inflation

USA-börserna leder

Bilden ovan speglar börsutvecklingen sedan juli 2011. Man ser tydligt att USA-börserna gått som tåget i relation till Sverige bland annat.

Ladda ned hela rapporten här. Nordic Outlook

/Stig Björne

 

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.