Förändringen av KPI -inflationen på minus

Förändringen av KPI – eller inflationstakten – låg på minussidan i november, -0,2 procent. Sedan förra månaden har inflationen minskat från -0,1 procent, KPI föll med 0,1 procent. Däremot är takten … [Read more...]

SCB: Inflationen ökar

SCB meddelade häromdagen att inflationstakten ökar. Det är i och för sig sant men man måste nog modifiera det något. Inflationstakten i den svenska ekonomin var -0,1 procent i oktober (deflation) men … [Read more...]

Stig Björne: Senaste siffrorna från SCB – Inflationen fortsatt låg

SCB har korrigerat takten för inflationen i juli. De senaste siffrorna säger att inflationstakten var 0,0 procent i juli vilket är en minskning från juni då den var 0,2. Under motsvarande period förra … [Read more...]

Stig Björne: Inflationen ökar något

Sista månaden 2013 så var inflationstakten 0,1 procent i december, vilket är oförändrat från november. Konsumentprisindex (KPI) steg med i genomsnitt 0,3 procent från november 2013 till december 2013. … [Read more...]

Riksbanken – inflationsmålet

Den svenska Riksbanken har ett mål för inflationen i Sverige. Målet är att ökningen av KPI (Konsumentprisindex) ska var två procent. Anledningen till att man definierat målet genom KPI beror på … [Read more...]

Fortsatt låg inflation

Den svenska inflationen fortsätter att vara låg. Under augusti uppgick den till 0,1 procent (samma som juli). KPI steg med i genomsnitt 0,1 procent från juli 2013 till augusti 2013. Ökade priser på … [Read more...]

Konsumentprisindex sjönk – inflationen ”ökar”

Från juni till juli 2013 sjönk konsumentprisindex (KPI) med i genomsnitt 0,1 procent. Till nedgången den senaste månaden bidrog prissänkningar (läs realisation) på kläder och skor (-7,4 procent) med … [Read more...]

Ingen inflation mätt i KPI

Takten på inflationen i den svenska ekonomin – mätt som förändring av KPI (Konsumentprisindex) under de senaste tolv månaderna - var minus en halv procent i april, vilket är en nedgång sedan mars då … [Read more...]

Inflationen var noll under mars 2013

Den svenska inflationen var noll procent under mars månad. Det är en ökning sedan månaden innan då inflationen var deflation, -0,2 procent. Från februari 2013 till mars 2013 steg KPI med i genomsnitt … [Read more...]

Nordic economic outlook

För en period sedan kom SEB med sin Economic Outlook. Den ger en rätt fullmatad bild av den ekonomiska utvecklingen i Sverige, Norden, USA, Euro-länderna med flera. Vidare ger den viss fördjupning in … [Read more...]