Maj börjar nedåt

Antalet arbetslösa i Europa ökar. Arbetslösheten i euroområdet uppgick till 10,9 procent i mars enligt statistik från Eurostat. Eurostat beräknar att drygt 17 miljoner invånare i euroområdet var arbetslösa i mars 2012. För hela EU uppgick siffran till nästan 25 miljoner personer. Det är en ökning från föregående månad med nära 170.000 personer i euroområdet och ökning med drygt 190.000 i hela EU. Jämfört med samma månad 2011 ökade antalet arbetslösa i euroområdet med 1,732 miljoner och ökade med 2,123 miljoner i hela EU.

I mars 2011 var arbetslösheten i euroområdet 9,9 procent, och i EU-27 var den 9,4 procent. Ganska rejäla ökningar således. Spanien har högst arbetslöshet med drygt 24 procent, Grekland ligger på strax över 20. Österrike har lägst arbetslöshet med drygt fyra procent.

I USA kom siffror om ökningen av antalet sysselsatta i privat sektor. Enligt Bloomberg News var ökningen 119 000 personer. Förväntad ökning av sysselsättningen var 173 000 personer. Väsentligt mindre alltså.

Om det är denna statistik eller något annat Stockholmsbörsen reagerat på är oklart, rejält nedåt är det i alla fall, minus en dryg procent den första börsdagen i maj. På söndag är det val i Grekland och frågan är väl hur pass besvärligt det blir att bilda regering givet hur många partier som verkar komma in i parlamentet. Återstår alltså om Grekland får en regering som vidhåller de internationella överenskommelserna. Annars kan det nog bli stökigt på börserna igen.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.