Stig Björne om SEB igen

Nu har SEB-aktien (A) haft en kortare rekyl uppåt de senaste två veckorna. Upp från lägstanivån 32 kronor upp till ca 38 kronor – nästan 20 procent uppåt alltså. Senast aktien låg på 32 kronor var senhösten 2008 (på väg ned) och försommaren 2009 på väg uppåt. Drygt två år med andra ord. Nu har aktien fallit tillbaka ned mot 34 kronor i slutet av september. Frågan är när botten är nådd.

Givet att inget verkar gå bättre i Grekland – även om det fortfarande förs diskussioner med trojkan om nästa nödlån – så kan man undra när Grekland får ställa in betalningarna. Givet hur svagt det Grekiska skattesystemet verkar fungera när det gäller att ta in skatt så hjälper knappas skattehöjningar mycket. Då återstår nedskärningar och frågan är hur mycket man kan skära i statsbudgeten innan det blir alltför stor politisk oro. Fortsätter dessutom BNP att falla så är man i en ond spiral. Detta lär påverka kursen nedåt på bankerna i många länder.

SEB A utveckling. Källa di.se

Stig Björne

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.