Priserna står stilla

Den svenska inflationen är lägre än på mycket länge. De senaste siffrorna från SCB visar att inflationen var 0,0 procent i januari. I och för sig en uppgång sedan december då den var -0,1 procent.

Från december 2012 till januari 2013 sjönk KPI med i genomsnitt 0,8 procent. Under motsvarande period förra året sjönk KPI med 0,9 procent.

Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 1,0 procent i januari.

Det som bidrog till den låga utvecklingen av priserna i januari var säsongsnormala prissänkningar (rea i praktiken) på kläder och skor (-12,2 procent) med 0,7 procentenheter. Billigare utrikes flygresor (-33,0 procent) bidrog nedåt med 0,3 procentenheter. Sänkta priser på hushållstextilier (-10,2 procent) och charterresor (-8,1 procent) bidrog nedåt med ytterligare 0,1 procentenhet vardera.

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI var 0,0 procent under de senaste tolv månaderna. Det som gjorde att priserna varit stabila sedan januari 2012 var minskade räntekostnader (-11,6 procent) som bidrog med 0,6 procentenheter. Sänkta priser på hemelektronik (-11,1 procent) och teletjänster och utrustning (-4,5 procent) bidrog nedåt med vardera 0,2 procentenheter.

Samtidigt bidrog höjda priser på livsmedel och alkoholfria drycker (2,3 procent) uppåt med 0,3 procentenheter. Höjda hyror (2,5 procent) bidrog uppåt med 0,2 procentenheter. Högre priser på tobaksvaror (8,3 procent) bidrog uppåt med 0,1 procentenhet. Prisuppgångar på övriga grupperingar bidrog ytterligare till förändringen i KPI sedan januari 2012.

KPI för januari 2013 var 312,00 (1980=100).

Inflationstakten enligt KPI

Om man rensar takten på inflationen för räntesatsförändringar enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var inflationen 1,0 procent i januari, vilket är oförändrat från december.

KPIF är ett av Riksbanken definierat mått på underliggande inflation som på uppdrag från Riksbanken beräknas av SCB.

Vad gäller länderna inom EMO så var inflationstakten 2,2 procent. Läs mer på www.scb.se

Låg ränta och en obefintlig inflation torde göra förutsättningarna för en uppgång i den svenska ekonomin goda. Även om arbetslösheten har ökat så har också sysselsättningen ökat. Denna paradox förklaras av förändringar av storleken på arbetskraften. Sverige går lite åt två håll samtidigt. Ska man tro Stockholmsbörsens utveckling i år så har vändningen i ekonomin redan hänt.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.