Kraftig ökning av taxeringsvärden

fritidsboendeTaxeringsvärden har ökat kraftigt under år 2012. Ökningen av småhus uppgick till 12 procent och fritidshus 13 procent. Att det inte är någon större diskussion om detta beror troligen på att fastighetsskatten numera är maximerad till runt 6000 per år.

Stig Björne

Om taxeringsvärdet stiger över det så blir det inte dyrare. Hade reglerna från tidigare gällt hade det troligen varit en stor debatt kring detta.

Regionalt sett så var höjningen i Stockholms län 12 procent för helårsbostäder och 12 procent för fritidshus. Den högsta höjningen i förhållande till 2011 års värden beräknades för Dalarnas län till 19 (!) procent – det vill säga nästan en femtedel för helårsbostäder. Lägsta höjningen var det i Västmanlands län där höjningen var 6 procent.

För fritidsbostäder var den högsta taxeringsvärdeshöjningen i Jämtlands län med 25 procent i förhållande till 2011 års taxeringsvärden. Den lägsta taxeringsvärdeshöjningen hade Kronobergs län med 4 procent.

Ett småhus var i genomsnitt 125 kvadratmeter. För hus byggda år 2000 och senare var den genomsnittliga bostadsarean 143 kvadratmeter. Husen blir alltså större.

Vad gäller tomter för hus är de regionala skillnaderna i taxeringsvärden stora. Genomsnittet för helårsbostäder i hela riket var 173 kr per kvadratmeter tomtarea och de lägsta värdena finns i Västernorrlands län med 21 kr per kvadratmeter. De högsta tomtvärdena finns i Stockholms län med 531 kr per kvadratmeter tomtarea.
Störst tomt för permanenta småhus har man i Norrbottens län där den genomsnittliga tomten är på 3 727 kvadratmeter. Den minsta tomten har man i Jönköpings län med 1 615 kvadratmeter.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.