Kraftig ökning av taxeringsvärden

Taxeringsvärden har ökat kraftigt under år 2012. Ökningen av småhus uppgick till 12 procent och fritidshus 13 procent. Att det inte är någon större diskussion om detta beror troligen på att … [Read more...]