Inflationen var noll under mars 2013

KPI-kasseDen svenska inflationen var noll procent under mars månad. Det är en ökning sedan månaden innan då inflationen var deflation, -0,2 procent. Från februari 2013 till mars 2013 steg KPI med i genomsnitt 0,4 procent. Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,3 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,9 procent i mars.

Det som påverkat uppgången den senaste månaden är säsongsnormala prishöjningar på kläder och skor (7,2 procent) med 0,4 procentenheter. Dyrare biljetter på utrikes flygresor (12,8 procent) bidrog uppåt med 0,1 procentenhet. Höjda priser på el (0,7 procent) och hyror (0,3 procent) bidrog tillsammans uppåt med ytterligare 0,1 procentenhet. Uppgången motverkades av lägre priser på drivmedel (-2,3 procent) och minskade räntekostnader för egnahem (-1,3 procent) vilka bidrog nedåt med 0,1 procentenhet vardera.

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna, var 0,0 procent i mars, vilket är en uppgång sedan februari då den var -0,2 procent.

Ökade priser på kläder och skor (3,3 procent), höjda hyror (2,4 procent) samt högre livsmedelspriser (2,0 procent) som bidrog uppåt med vardera 0,2 procentenheter. Vidare bidrog höjda priser på hälso- och sjukvård (2,0 procent), transporttjänster (3,4 procent), broavgifter (64,8 procent) och restaurangbesök (1,8 procent) tillsammans uppåt med 0,4 procentenheter.

KPI för mars 2013 var 314,65 (1980=100).

  Vägningstal Bidrag i procentenheter
till konsumentprisernas
förändring sedan
Förändring i
procent sedan
  2013 feb
2013
mar
2012
feb
2013
mar
2012
Livsmedel och alkoholfria drycker 134,0 0,0 0,2 0,2 1,7
Alkoholhaltiga drycker och tobak 38,0 0,0 0,0 0,1 1,3
Kläder och skor 53,0 0,4 0,2 7,2 3,3
Boende 262,0 0,0 ‑0,3 0,0 ‑0,9
Inventarier och hushållsvaror 54,0 0,0 ‑0,2 0,4 ‑3,1
Hälso- och sjukvård 35,0 0,0 0,1 0,1 2,0
Transport 141,0 0,0 ‑0,1 ‑0,2 ‑1,1
Post och telekommunikationer 36,0 0,0 ‑0,1 0,6 ‑2,7
Rekreation och kultur 120,0 0,0 0,0 ‑0,2 ‑0,3
Utbildning 4,0 0,0 0,0 0,1 2,8
Restauranger och logi 62,0 0,0 0,1 0,1 1,6
Diverse varor och tjänster 61,0 0,0 0,1 0,1 1,0
KPI totalt 1 000,0 0,4 0,0 0,4 0,0

Källa: SCB

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.