Stig Björne om hur de svenska kommunerna mår 2013

Stig Björne, du brukar ägna dig åt att analysera utvecklingen i Sveriges kommuner inte minst utifrån ett regionalt tillväxtperspektiv. Hur mår de svenska kommunerna idag?

Stig Björne: Jo tack de flesta kommunerna mår nog ganska bra generellt. Det finns så klart undantag och dessa är olika beroende på vilken typ av ”må bra”-faktor som man refererar till. Grundläggande för de svenska kommunerna välmående är systemet för kommunal kostnads- och inomstutjämning. Det systemet är ett fundament för att alla kommuner – oavsett storlek, geografi etc – ska ha mer eller mindre lika förutsättningar att skapa goda levnadsvillkor för medborgarna.

Läs mer på Tillväxt Sverige

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.