Stig Björne: Tudelad arbetsmarknad enligt Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutet har presenterat sin senaste rapport om lönebildningen på svensk arbetsmarknad. I denna pekar man på att arbetsmarknaden blir allt mer tudelad mellan de som är fast etablerade på … [Read more...]

Långsam återhämtning

Regeringen har presenterat sin nya prognos över hur den svenska ekonomin ska utvecklas. Regeringen uttrycker det som att ”Svensk ekonomi väntas gradvis återhämta sig efter den längsta och djupaste … [Read more...]

Stig Björne: Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i maj

Det är inte bara restaurangbranschen som går bra i Sverige så gör även detaljhandeln. Under maj ökade försäljningsvolymen med tre procent jämfört med maj förra året. Ökningen fördelar sig på upp 5,1 … [Read more...]

Minskade investeringar?

SCB gör med viss periodicitet en investeringsenkät som vänder sig som den svenska industrin. Lite oroväckande visar den att de svenska företags investeringar planerar att minskas. Stig Björne I … [Read more...]

Arbetsförmedlingens statistik

Man får olika data beroende på om man läser AKU:s eller Arbetsförmedlingens statistik. AKU menar att arbetslösheten ökar något, men AF:s  statistik säger att de arbetslösa fortsätter att minska, både … [Read more...]

Ökad efterfrågan på arbetskraft

Data från SCB ökade antalet lediga jobb med 9% under Q1 i jämförelse med Q1 2013. Antalet lediga jobb att söka var mer än 80 000 och de flesta (55500)  fanns inom den privata sektorn. Inom … [Read more...]

Sysselsättningen ökar kraftigt

Statistik från SCB:s (AKU) visar att sysselsättningen ökar. Ökningen i maj 2014 i jämförelse med maj 201 3 är hela 78 000 personer och antalet sysselsatta uppgår nu till knappt 4,75 miljoner … [Read more...]

AKU om arbetsmarknaden och sysselsättningen i april 2014

Sysselsättningen på arbetsmarknaden har ökat med mellan 250 000 och 300 000 personer. Det samtidigt som arbetskraften har ökat (dvs antalet personer som finns på arbetsmarknaden). Stig Björne … [Read more...]

Konjunkturinstitutet – Hållbara finanser på sikt?

På uppdrag av regeringen gör Konjunkturinstitutet årligen långsiktiga framskrivningar av de offentliga finanserna och beräkningar av hållbarheten i de offentliga finanserna inklusive S2-indikatorn, … [Read more...]

Stig Björne om hur de svenska kommunerna mår 2013

Stig Björne, du brukar ägna dig åt att analysera utvecklingen i Sveriges kommuner inte minst utifrån ett regionalt tillväxtperspektiv. Hur mår de svenska kommunerna idag? Stig Björne: Jo tack de … [Read more...]