Ökad efterfrågan på arbetskraft

Data från SCB ökade antalet lediga jobb med 9% under Q1 i jämförelse med Q1 2013. Antalet lediga jobb att söka var mer än 80 000 och de flesta (55500)  fanns inom den privata sektorn. Inom tillverknings- och utvinningsindustrin ökade antalet lediga jobb med 13,6 procent. Offentlig sektor ökade med 10,6 procent till 24 700 lediga jobb.

Stig Björne

Antalet anställda på svensk arbetsmarknad ökade med 1,4 procent till ca 4,25 miljoner personer och lönesumman ökade totalt med 3,4 procent. Delar man upp arbetsmarknaden så kan man se att ökningen av antalet anställda inom privata sektorn ökade mer, med 1,7 procent medan det i den offentliga sektorn ökade med 0,7 procent. Vad gäller lönesumman var ökningen i den privata 3,5 procent och i den offentliga 3,2 procent.

Inom den offentliga sektorn så ökade den statliga delen antalet anställda med 1,8 procent, landstingen med 1,2 procent och kommunerna med 0,2 procent. Lönesumman ökade med 3,0 procent i kommunal sektor, landstingen ökade med 4,3 procent och statlig sektor med 2,5 procent.

En av de viktigaste sektorerna inom svenskt näringsliv är tillverkningsindustrin. Sektorn fortsätter minska antalet anställda och minskningen på ett år är knappt två procent. Vad gäller tjänstesektorn så ökade de privata tjänstenäringarna med 2,8 procent.

Totalt fanns det 80 100 lediga jobb under första kvartalet 2014, vilket var en ökning med 9,0 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Läs mer på www.scb.se

Stig Björne

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.