Arbetsförmedlingens statistik

Man får olika data beroende på om man läser AKU:s eller Arbetsförmedlingens statistik. AKU menar att arbetslösheten ökar något, men AF:s  statistik säger att de arbetslösa fortsätter att minska, både … [Read more...]

Ökad efterfrågan på arbetskraft

Data från SCB ökade antalet lediga jobb med 9% under Q1 i jämförelse med Q1 2013. Antalet lediga jobb att söka var mer än 80 000 och de flesta (55500)  fanns inom den privata sektorn. Inom … [Read more...]