Stig Björne: Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i maj

Det är inte bara restaurangbranschen som går bra i Sverige så gör även detaljhandeln. Under maj ökade försäljningsvolymen med tre procent jämfört med maj förra året. Ökningen fördelar sig på upp 5,1 procent för sällanköpshandeln och upp 0,6 procent för dagligvaruhandeln. Svenskarna köper med andra ord mer ”prylar”.

 Stig Björne

I löpande priser ökade försäljningen med 1,5 procent mellan maj 2013 och maj i år. Där stod sällanköp för en ökning med 2,1 procent och dagligvaror med 0,7 procent. Skillnaden mellan ökningen i volym och priser indikerar en fortsatt prispress för sällanköpsvaror (t ex elektronikbranschen).

HUI Research som har gjort undersökningen pekar på att det är just sällanköpvaruhandeln som har haft en starkare utveckling och drivit tillväxten. Där möbelhandeln (!) visade starkast tillväxt har ökat med hela 8,9 procent 2014. Även klädhandeln visade på en positiv försäljningsutveckling driven av det varma och soliga vårvädret. Likaså fick sporthandeln medvind och ökade starkt i maj.

Framåt pekar HUI på att svensk ekonomi går åt rätt håll, om än långsamt. Hushållens förtroende fortsätter att öka, om än försiktigt, och de är mer optimistiska om både sin egen och svensk ekonomi. Även detaljisterna själva är mer optimistiska om framtida försäljning. Utvecklingen hittills i år ligger på 3,3 procent, vilket är något över HUIs helårsprognos på 3 procent.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.