Konjunkturavmattning?

ALMI har presenterat sin undersökning kring utlåningen från bankernas lokalkontor till små och medelstora företag. Och både bankerna och företagen ser en avmattning i konjunkturen.

Antalet som tror att konjunkturen kommer att försvagas ökar både bland bankerna och bland företagen. Bankundersökningen är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Företagsundersökningen är baserad på en webbenkät som har besvarats av 508 företagsledare eller ekonomiansvariga i små och medelstora företag.

Det är en stor skillnad i bankernas syn på konjunkturen för ett år sedan. Då hade 80 procent en positiv inställning och nu är den knappt hälften.

En rejäl minskning med andra ord. Detta parat med att andelen med en negativ inställning ökat från 3 procent till 19 procent. Bland de små och medelstora företagen har andelen med en negativ inställning ökat från 10 procent till 22 procent jämfört med föregående undersökning. En större andel av bankkontoren uppger att utlåningen till företag minskade under årets tredje kvartal. Läs mer på www.almi.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.