Konjunkturavmattning?

ALMI har presenterat sin undersökning kring utlåningen från bankernas lokalkontor till små och medelstora företag. Och både bankerna och företagen ser en avmattning i konjunkturen. Antalet som tror … [Read more...]

Stig Björne: Bättre för konjunkturutvecklingen

Enligt ALMI:s senaste undersökning av lokala bankkontor och företag ser man en ljusning i konjunkturen. Både bankerna och företagen är fortsatt positiva till konjunkturutvecklingen. Stig … [Read more...]