Konjunkturavmattning?

ALMI har presenterat sin undersökning kring utlåningen från bankernas lokalkontor till små och medelstora företag. Och både bankerna och företagen ser en avmattning i konjunkturen. Antalet som tror … [Read more...]

Har konjunkturen vänt?

Handelsbanken har kommit med en ny prognos för läget i svensk ekonomi under 2013. Enligt banken är läget i den svenska ekonomin dystert, men enligt en modell för BNP som Handelsbanken använder ligger … [Read more...]

Stig Björne om konjunkturen i Stockholm

Sammantaget tycks Handelskammarens konjunkturrapport peka på att Stockholm går rätt så bra. Det är absolut inte kristongångar totalt sett även om man ser en viss avmattning. I Stockholms län mattas … [Read more...]

Hur går det med Sverige?

Swedbank kom med sin bedömning av det ekonomiska läget och det pekade nedåt även om det inte var någon katastrof som utmålades (om inte X och X händer förstås). Man bedömde att risken för den … [Read more...]