Stig Björne: Tudelad arbetsmarknad enligt Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutet har presenterat sin senaste rapport om lönebildningen på svensk arbetsmarknad. I denna pekar man på att arbetsmarknaden blir allt mer tudelad mellan de som är fast etablerade på … [Read more...]

Konjunkturinstitutet kommenterar budgeten

Konjunkturinstitutet har lämnat kommentarer till Regeringens budget som ska klubbas i december. Man bedömer bland annat att reformerna inom arbetsmarknadspolitiken leder till lägre arbetslöshet – men … [Read more...]

AKU om arbetsmarknaden och sysselsättningen i april 2014

Sysselsättningen på arbetsmarknaden har ökat med mellan 250 000 och 300 000 personer. Det samtidigt som arbetskraften har ökat (dvs antalet personer som finns på arbetsmarknaden). Stig Björne … [Read more...]

Riksbanken sänker reporäntan

Då var det dags för Sveriges Riksbank att sänka reporäntan. Den sänktes från 1,25 till 1,0 procent. Därmed har reporäntan sänkts med 0,75 procentenheter på ett år. Man pekar på att den svaga … [Read more...]

Stig Björne, hur ser du på den ekonomiska utvecklingen?

Stig Björne, vad tror du är på väg att hända med den svenska ekonomin? Stig Björne: Man kan se att den svenska arbetsmarknaden är på väg att bromsa in. Fram till i höst så har det funnits en viss … [Read more...]

Nedgången får genomslag på arbetsmarknaden

Arbetskraftsundersökningen från september 2012 har publicerats av SCB. Flera av indikatorerna visar att svenska arbetsmarknaden försvagats under hösten, men trenden för antalet arbetslösa på … [Read more...]

Stig Björne: Arbetsmarknaden försämras – varslen ökar

Arbetsförmedlingen har kommit med sin senaste arbetsmarknadsstatistik och det gäller september månad. Arbetsmarknaden försvagades i september. Det syns en tydlig uppgång av antalet personer som … [Read more...]

Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten biter sig fast

Arbetsförmedlingens prognos för de kommande åren 2012–2013 pekar på att antalet med arbete kommer att öka med 5000 personer år 2012 och med 15000 personer år 2013. Det är med andra ord ingen stor … [Read more...]