Hushållens bostads- och konsumtionslån ökar

Riksbanken sänkte ju reporäntan ned till noll häromveckan. Tidigare har man hållit emot räntesänkningar just mot bakgrund av de svenska hushållens skuldsättningsgrad. Och det har inte blivit bättre. … [Read more...]

Stig Björne: Ökad upplåning

Diskussionen om de svenska hushållens lån – inte minst till bostäder – har pågått under längre tid. Tillväxten av krediter har pågått i takt med att räntan har varit låg inte minst under perioden från … [Read more...]

Lånen fortsätter öka

Tillväxttakten på årsbasis på lån från MFI (monetära finansinstitut där bostadsinstitut o banker ingår) till hushållen ökade under oktober till 4,9%. Det är en uppgång från september med 0,1%. Stig … [Read more...]