Hur utvecklas världsekonomin?

Business Sweden har presenterat sin bedömning av hur man ser på det världsekonomiska läget. Man menar att den globala ekonomiska utvecklingen har vänt upp. Att återhämtningen i USA:s ekonomi blir allt … [Read more...]