Världsekonomin: IMF dämpar sina prognos

Farten i världsekonomin är fortsatt låg. En något bättre tillväxt i den rika världen motverkas av trögare utveckling i tillväxtregionerna. Det bedömer IMF, som justerat ned sina prognoser. Stig … [Read more...]

Hur utvecklas världsekonomin?

Business Sweden har presenterat sin bedömning av hur man ser på det världsekonomiska läget. Man menar att den globala ekonomiska utvecklingen har vänt upp. Att återhämtningen i USA:s ekonomi blir allt … [Read more...]