Hushållens skuldsättning

Riksbanken har i dagarna presenterat en rapport över de svenska hushållens skuldsättning. Rapporten pekar på att hushållens skulder har vuxit kraftigt de senaste åren och är även höga i ett längre … [Read more...]