Tillväxttakten på hushållens lån minskar

Tillväxttakten på hushållens lån har minskat något från november till december 2012. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut. Det visar ny statistik från SCB. I december 2012 … [Read more...]