Handelsnettot 5,0 miljarder kronor i februari

Den svenska utrikeshandeln med varor visade ett överskott på 5,0 miljarder kronor under februari i år enligt SCB. Det är en minskning med 0,4 miljarder i jämförelse med för ett år sedan. Stig … [Read more...]