Handelsnettot 5,0 miljarder kronor i februari

Den svenska utrikeshandeln med varor visade ett överskott på 5,0 miljarder kronor under februari i år enligt SCB. Det är en minskning med 0,4 miljarder i jämförelse med för ett år sedan. Stig … [Read more...]

Minskat handelsnetto

Värdet på den svenska varuexporten var drygt 84 miljarder kronor i augusti 2013. Varuimporten uppgick till drygt 80 och handelsnettot uppgick till 3,8 miljarder kronor. I jämförelse med för ett år … [Read more...]

Minskat värde på handelsnettot

I juni 2013 uppgick värdet på varuexporten från Sverige till ca 88 miljarder kronor och värdet på importen till Sverige till ca 84 miljarder. Nettot uppgick således till ca 4 miljarder. För juni 2012 … [Read more...]