Utlåningen till hushållen oförändrad

De monetära finansinstitutens (MFI de institut/företag som ingår i är bland annat banker och bostadsinstitut) utlåning till de svenska hushållen (tillväxten) var oförändrad under april månad 2013. … [Read more...]