Världsekonomin: IMF dämpar sina prognos

Farten i världsekonomin är fortsatt låg. En något bättre tillväxt i den rika världen motverkas av trögare utveckling i tillväxtregionerna. Det bedömer IMF, som justerat ned sina prognoser. Stig … [Read more...]