Tillväxttakten på hushållens lån minskar

Tillväxttakten på hushållens lån har minskat något från november till december 2012. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut. Det visar ny statistik från SCB.

I december 2012 hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 4,5 procent vilket var en minskning jämfört med november då tillväxttakten var 4,6 procent. I december 2011 var tillväxttakten 5,2 procent. Tillväxttakten har under andra halvan av 2012 hållit sig mellan 4,5 och 4,6 procent.

Totalt uppgick hushållens lån hos MFI i december till 2 764 miljarder kronor. Det är en ökning med 115 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Det är lånen till bostäder som står för största delen av ökningen, 97 miljarder. Definitionen på bostadslån räknas lån till hushåll med säkerhet i småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter.

Räntorna fortsatte sjunka under december 2012 – både ut- och inlåningsräntorna. Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal uppgick i december till 3,18 procent vilket kan jämföras mot 3,29 procent i november. Den rörliga räntan på nya avtal sjönk från 3,44 procent i november till 3,30 procent i december. För lån med räntebindningstid på över ett år till och med fem år låg räntan på nya avtal på 2,96 procent i december vilket kan jämföras mot 2,97 procent i november. Den genomsnittliga räntan på nya avtal för bostadslån uppgick i december till 3,14 procent jämfört med 3,20 procent i november.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

Ränta,
hushållens nya låneavtal

Tillväxttakt,
utlåning till hushåll

Ränta, icke‑
finansiella
företags nya låneavtal

Tillväxttakt,
utlåning till icke-finansiella företag

dec 2011

4,25 %

5,2 %

3,82 %

6,7 %

nov 2012

3,29 %

4,6 %

2,90 %

2,0 %

dec 2012

3,18 %

4,5 %

2,85 %

1,5 %

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.