Stig Björne: Ökad upplåning

Diskussionen om de svenska hushållens lån – inte minst till bostäder – har pågått under längre tid. Tillväxten av krediter har pågått i takt med att räntan har varit låg inte minst under perioden från … [Read more...]

Hushållens lån

Tillväxten av bankernas (MFI – monetära finansinstitut) lån till hushållen var drygt fem procent i januari vilket är i princip samma som i decmeber. Stig Björne Det har på kort sikt inte skett … [Read more...]

Tillväxttakten på hushållens lån minskar

Tillväxttakten på hushållens lån har minskat något från november till december 2012. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut. Det visar ny statistik från SCB. I december 2012 … [Read more...]

SCB om hushållens lån och bankernas utlåning

SCB:s septemberrapport visar att hushållens lån håller en årlig tillväxttakt på 4,5%, en minskning på 0,1% i jämförelse med augusti 2012. I september 2011 var tillväxttakten 5,8% och hade en avtagande … [Read more...]