Stig Björne: Vad driver den svenska ekonomin?

SCB har publicerat en intressant artikel om vad som driver den svenska tillväxten i dagsläget. Och det är de svenska hushållens konsumtion som varit motorn i den svenska ekonomin under de senaste … [Read more...]

Hushållens konsumtion allt viktigare

Under de senaste åren har betydelsen av hushållens konsumtion blivit allt viktigare för att hålla uppe BNP-utvecklingen. Det är dock inte detalj­handeln andel av ­konsum­tionen som har vuxit utan det … [Read more...]

Konjunkturinstitutet ser optimism bland hushållen

För några veckor sedan kom Konjunkturinstitutet med sin barometer för första kvartalet som kom i april. Konjunkturbarometern sammanställer företagens och hushållens syn på ekonomin. Rapporten … [Read more...]