Stig Björne: Tillväxtverket fokuserar på svenska innovationer

Stig BjörneÅren 2012 och 2013 kommer verket att presentera resultat inom fyra olika teman som berör: innovativa miljöer, kapital, tillgänglighet/infrastruktur samt miljödriven näringslivsutveckling.

Tillväxtverket börjar med “Konkreta innovativa produkter, tjänster, processer” genom artiklar och filmer som presenteras som bra exempel på verkets hemsida.

Definition av “innovation”: en ny idé som omsätts till ett nytt företag, en produkt, tjänst eller process som etablerar sig på en marknad. En innovation kan också handla om nya och innovativa metoder för marknadsföring, varumärkesprofilering och design eller tex nya arbetssätt.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.