Stig Björne: Anställda vid universitet och högskolor – Statistiska Centralbyrån

Statistiska Centralbyrån har analyserat antalet anställda vid Sveriges universitet och högskolor. Rapporten visar att antalet anställda vid universitet och högskolor utgör drygt 1/4 av all statlig personal i Sverige. Det har aldrig varit fler anställda i högskolesektorn. 2011 uppgick det totala antalet anställda vid universitet och högskolor till 72 600 personer.

Stig Björne: SCB om anställda vid universitet och högskolor

SCB pekar på att antalet anställda som är verksamma inom forskning och undervisning fortsätter att öka, vilket varit utvecklingen sedan 2005, och uppgick 2011 till 32 600 personer.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.