Stig Björne om riskkapital

Under ett antal år har Sverige haft tillgång till EU-pengar som har legat i regionala riskkapitalfonder. För programperioden 2007-2013 har svenska nationella och regionala medel (offentligt finansierade) tillsammans med strukturfondspengar från EU skapat tolv regionala fonder för riskkapital. Dessa finns över hela riket och fonderna investerar tillsammans med privata investeringspartners. Totalt sett uppgår de offentliga medlen till  1,2 miljarder kronor och åtminstone lika mycket privat kapital. Enligt Tillväxtverket har satsningen attraherat mer privat kapital än förväntat. Satsningen på fonderna är pågående och perioden för satsningen pågår fram till sista december 2014. / Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.