Stig Björne om riskkapital

Under ett antal år har Sverige haft tillgång till EU-pengar som har legat i regionala riskkapitalfonder. För programperioden 2007-2013 har svenska nationella och regionala medel (offentligt … [Read more...]