Stig Björne: Nya BNP-siffror från SCB

Den 14 september kom Statistiska Centralbyråns senaste siffror för Sveriges bruttonationalprodukt (BNP). Siffrorna visar på en ökning med 1,3 procent andra kvartalet 2012 i jämförelse med motsvarande kvartal 2011. Säsongrensad och jämförd med första kvartalet 2012 ökade BNP med 0,7 procent. Fasta bruttoinvesteringar, hushållens konsumtion och exportnettot lämnade störst bidrag till BNP-tillväxten. Nedan återges delar av SCB:s pressmeddelande. / Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.