Stig Björne om Arbetsmarknaden

De senaste siffrorna från Arbetsförmedlingen visar att nivån på arbetslösheten stabiliseras på förhållandevis höga nivåer. Vid augusti månads slut var totalt 389 000 personer arbetslösa (antingen öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd). Detta är 19 000 fler än ett år tidigare. Denna nivå uppgår till 8,4 procent av den registerbaserade arbetskraften och legat stabilt under de senaste månaderna. / Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.